A.I.R. Antonínská


Jedná se o typický Artist In Residence program, který je pouze zasazen do kontextu soukromého bytu v sídle Photo5 Antonínské 6. Umělci jsou zváni k pobytu přímo do srdce pražských Holešovic, kde mohou zažít místní kolorit a nechat se jím inspirovat ve své tvorbě. Resident má k dispozci pokoj o rozloze cca 6m2 + společné prostory bytu. Finanční prostředky musí zajistit umělec sám nebo formou jakéhokoliv grantu v součinosti s uměleckým sdružením Photo5.

Zájemci o AIR Antonínská 6 mohou své projekty a portfolia posílat na adresu
deutelbaum@photo5.cz nebo telefonovat na číslo +420 737 018 666

built with indexhibit by tvprodukt