Festival 736km

„736 KM“ je interdisciplinární akce na pomezí umělecké, výchovné a sociální činnosti a pokus o vytvoření otevřené platformy spolupráce mezi čtyřmi neziskovými organizacemi – polskou, českou, maďarskou a slovenskou – na základě výměny, podpory a povzbuzení přes-hraniční spolupráce v oblasti široce chápané kultury a umění. Realizace společného projektu umožní inovativním způsobem prezentovat práce současných umělců ze 4 zemí a různých oblastí umění (mj. vizuální umění, hudba, divadlo, tanec, literatura, film), které jsou tematicky a odborně spjaté s tématem projektu – fyzickou vzdáleností 736 km mezi Gdaňskem a Prahou. Vzdálenost mezi oběma městy je výchozím bodem pro přemýšlení o našem sousedství, o tom, jak obyvatelé našich zemí vnímají sousedy, která schémata a stereotypy se zakořenily v myšlení obou společností. „736 KM“ je projekt, který ze své podstaty spojuje a podporuje individuální zájem a chuť poznávat sousední zemi. Projekt vznikl za podpory Visegrad Fund.

http://736km.foodlab.cz

built with indexhibit by tvprodukt