O galerii

Galerie m.odla je vitrína #1 a #2 v chodbě přízemí bytového domu v Antonínské 6. Photo5 ji znovu zprovoznilo a rozhodlo se použít ji jako prostor pro prezentaci současného umění a jako prostředek pro rozšiřování a zkvalitňování sousedských vztahů.

Veřejnosti je galerie přístupná během vernisáží a na požádání kohokoliv z obyvatel domu v době od 9.00 – 20.00h, denně.

Rozměry: #1 82x87x1,5cm, #2 107x83x1,5cm

About m.odla gallery

M.odla gallery is a show case #1 and #2 in the hallway of the apartment house at Antonínská 6, Prague, Holešovice. Renovated by Photo5, it has been put back to its use through display of contemporary art. It has also become a medium for promotion and enhancement of neighbour relationship.

The Gallery is opened daily from 9 a.m. to 8 p.m. upon request made to any resident of the house.

Dimensions: #1 82x87x1,5cm, #2 107x83x1,5cm

Podpora

Galerie je podporována vystavujícími umělci, její provozovatelkou a soukromými sponzory.

Partneři

ArtMap
Photo5
Tereza Rejšková – language support
tvprodukt – web
Graffneck – Particip Tomáše Vaňka

Support

The gallery is supported by the exhibiting artists, the manager and private sponsors.

Kontakt

Antonínská 6
170 00 Praha 7

tel.: +420 737 018 666
e-mail: deutelbaum@photo5.cz

kontaktní osoba: Daniela Deutelbaum

Projekty

Rajón / umění nejen ve vaší čtvrti

Od října 2012 vydává galerie m.odla spolu s galeriemi Laboratorio a Berlínskej model. Je to živá platforma pro aktuální umělecké dění v Praze s mezinárodním přesahem. Noviny, které kromě informační hodnoty zprostředkují i jedinečný vizuální zážitek. Vnitřní dvoustrana funguje jako galerie na papíře a každá z vydávajících galerií zde prezentuje svou činnost. Kromě papírového vydání mají noviny také svůj blog, který reaguje na aktuální kulturní dění v našem rajónu.

Since November 2012 m.odla and two other galleries Laboratorio and Berlínskej model are publishing a new artistic newspaper. It is a life platform for the current artistic events in Prague with international overlap. Newspaper which beside its informational value mediate also a unique visual experience. The middle pages are working as a paper gallery and all three publisher-galleries is presenting their activities here.

http://rajon007.tumblr.com/

TLV-PRG

http://tlv-prg.blogspot.com/

Tomáš Vaněk – Particip č. 102

Družstvo vlastnící Anotnínskou 6 dlouhou dobu řešilo problémy s potagovanou fasádou domu, vysoké náklady na novou malbu domu a nesmyslnost celé takové investice. Sprejeři totiž již několikrát prokázali, že jsou schopni vše uvést do původního stavu cca dva – čtyři týdny po vyčištění. Po dohodě s družstevníky jsem tedy oslovila umělce Tomáše Vaňka, aby se zpracování nové fasády ujal a vysvětlila mu problém, který řešíme. Šlo tedy o to, vymyslet motiv, kterým by co možno nejvíce překryl dosavadní podobu fasády parteru domu. Ve svém díle měl také zohlednit architektonický styl, ve kterém je dům postaven.

Particip č. 102 podpořil / Particip nr. 102 supported by:
Graffneck

The cooperative owning the house at Antonínská 6 has faced problems with the façade covered by graffiti, with the high cost of new paint and the absurdity of such an investment, since after treatment the graffiti, the sprayers are able to bring the graffiti to its original status within two to four weeks. In agreement with members of the cooperative, I have contacted the artist Tomáš Vaněk, explained our problem and asked him to take up the project of new facade. I asked him to think of a way to cover the current form of the ground floor facade of the house, taking into account also the architectural style in which the house was built.

Artists in Residence

Vytvořila jsem prostor ve svém bytě, který nabízím umělcům k užití. Interaktivní instalace je jako čistý list papíru, který může být libovolně zpracován hostujícími umělci. V první řadě je určen k bydlení a práci, ale každý resident se zde může zabydlet po svém. Prostor se stává součástí veřejného prostoru a prostoru Antonínské 6, do kterého budou určeny site-specific projekty vytvořené AIR programem v Antonínské 6. Jedná se o typický Artist In Residence program, který je pouze zasazen do kontextu soukromého bytu. Finanční prostředky musí zajistit umělec sám nebo formou jakéhokoliv grantu v součinosti s uměleckým sdružením Photo5.

Zájemci o AIR Antonínská 6 mohou své projekty a portfolia posílat na adresu deutelbaum@photo5.cz nebo telefonovat na číslo +420 737 018 666.

Instalace vznikla za přispění Ivany a Josefa Hrubých.

I built a space in my apartment which I offer to artists for use. This interactive installation is like a clear sheet of paper which could be reworked by visiting artists. It is mainly designed to be a place for work and living but each resident can settle here in his or her own way. The space is becoming part of the public space and of the space of the house at Antonínská 6. Projects created by the AIR programme artists are placed here. This programme is a typical AIR programme which works in the context of a private flat. The financial support has to be secured by the artist or in cooperation with Photo5 association if applying for a grant.

Candidates for AIR Antonínská 6 are encouraged to send their projects and portfolios to deutelbaum@photo5.cz or phone to +420 737 018 666.

Photo5

Je skupina umělců, kteří organizují umělecké přehlídky, výstavy a workshopy. Vznikla v roce 2007 v Olomouci a za sebou má organizaci projektu IN/visible2008, nebo mezinárodního festivalu 736km.

http://www.photo5.cz

Photo5

Is a group of artists who organizes exibitions, festivals or workshops. Founded 2007 in Olomouc. Photo5 has already completed projects IN/visible2008 in Olomouc or international artfestival 736km